სამშაბათი, 2018-11-13, 7:20 AM
მთავარი
რეგისტრაცია
შესვლა
უფრო მეტი ვიდრე საიტი!!!
მოგესალმები stumari | RSS
shenge
Photo Flipbook Slideshow Maker
Glitterfy.com - Photo Flipbooks
messi
Photo 
Flipbook Slideshow Maker
Glitterfy. com - Photo Flipbooks
Block title
saati
pppp
200
adjwghdxkj
Block content
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
200

 • 2018-11-13,7:20 AMstumari
  <div id="wrapper">

  <!-- <body> --> » <a href="http://barcaman.ru/index/0-40"><!--<s5169>-->Фотоальбом<!--</s>--></a> » <a href="http://barcaman.ru/photo/54">Тренировки, награды, пресс-конференции</a> » Тренировка (02.12.11) <hr>

  <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2">
  <tbody><tr><td colspan="2" align="center"><div align="center">
  <object data="/.s/flash/slideshow.swf" width="500" height="375" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28">
  <param name="allowFullScreen" value="true"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="movie" value="/.s/flash/slideshow.swf"><param name="quality" value="high">
  <param name="flashvars" value="XMLPath=/photo/69-0-0-55">
  <embed src="/.s/flash/slideshow.swf" flashvars="XMLPath=/photo/69-0-0-55" width="500" height="375" quality="high" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" name="data" menu="false" align="middle" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
  </object></div><br>


  <hr></td></tr>
  <tr><td width="50%" style="white-space: nowrap;"><!--<s5225>-->Фотографий в альбоме<!--</s>-->: <b>11</b></td><td align="right"><!--<s3015>-->Страницы<!--</s>-->: <span class="pagesBlockuz1"><b class="swchItemA"><span>1</span></b> </span></td></tr>
  <tr><td colspan="2" align="center"><div id="myGrid" style="display:none;"><div style="position:fixed;width:100%;text-align:center;padding-top:250px;"><img alt="" src="http://s25.ucoz.net/img/ma/m/i3.gif" border="0" width="220" height="19"></div></div><script type="text/javascript">function spages(p,s){if (1){document.location.href='http'+'://barcaman.ru/photo/69-'+p+'-0-0-'+s+''; return;}try{document.getElementById('myGrid').style.cssText = 'position:absolute; z-index:8; top:0;left:0; display:normal; background: url(\'http://s25.ucoz.net/img/fr/g.gif\'); text-align:center; width:'+document.body.scrollWidth+'px; height:'+document.body.scrollHeight+'px;';}catch(e){}_uPostForm('',{url:'http'+'://barcaman.ru/photo/69-'+p+'-0-0-'+s+'-0-0-'+Math.floor(Math.random()*1e8)});}function ssorts(p){if (1){document.location.href='http'+'://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-'+p+''; return;}try{document.getElementById('myGrid').style.cssText = 'position:absolute; z-index:8; top:0;left:0; display:normal; background: url(\'http://s25.ucoz.net/img/fr/g.gif\'); text-align:center; width:'+document.body.scrollWidth+'px; height:'+document.body.scrollHeight+'px;';}catch(e){}_uPostForm('',{url:'http'+'://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-'+p+'-0-0-'+Math.floor(Math.random()*1e5)});}function sfltrs(p,f){var lnk = (f==1)?'http'+'://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-2-'+p+'-0':'http://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-2-0-'+p;window.location.href=lnk;}</script><div id="allEntries"><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" width="100%"><tbody><tr><td class="phtTdMain"><div id="entryID858"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-858-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 1 | Размеры: 640x360, 31.0Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/840720091.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_32.v1322826920" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID857"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-857-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 29.1Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/314828467.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_24.v1322826846" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID856"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-856-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 24.8Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/645180600.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_23.v1322826720" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID855"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-855-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 38.1Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/393189503.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_18.v1322826637" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td></tr><tr><td class="phtTdMain"><div id="entryID854"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-854-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 2 | Размеры: 640x360, 35.4Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/283182439.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_16.v1322826547" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID853"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-853-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 26.5Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/96356860.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_13.v1322826463" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID852"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-852-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 28.0Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/306029267.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_10.v1322826335" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID851"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-851-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 28.3Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/750447586.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_06.v1322826228" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td></tr><tr><td class="phtTdMain"><div id="entryID850"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-850-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 1 | Размеры: 640x360, 30.1Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/756283841.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_04.v1322826000" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID849"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-849-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 24.0Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/619827706.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_03.v1322825865" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID848"><center> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tbody> 
  <tr> 
   <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
   </td> 
   <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
   </td> 
  <td> <div class="newsBody">
  <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-848-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 33.2Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/724828154.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_02.v1322825726" height="85" width="150"></a> 
  </div></td> 
  <td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

   </td> 
   </tr> 
   <tr> 
   <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
   </td> 
   <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
   </td> 

   <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
   </td> 
   </tr> 
   </tbody></table><br> 
  </center></div></td></tr></tbody></table></div></td></tr>
  <tr><td colspan="2" align="center"><span class="pagesBlockuz2"><b class="swchItemA1"><span>1-11</span></b> </span></td></tr>

  </tbody></table>


  <div id="middle">
  <div id="container">
  <div id="content">

  <div class="advert"><img src="/template/images/banner.png"></div>
  </div>
  </div>  </div>


  </div>
მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 3 » dzf c
11:55 AM
dzf c
<div id="wrapper">

<!-- <body> --> » <a href="http://barcaman.ru/index/0-40"><!--<s5169>-->Фотоальбом<!--</s>--></a> » <a href="http://barcaman.ru/photo/54">Тренировки, награды, пресс-конференции</a> » Тренировка (02.12.11) <hr>

<table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tbody><tr><td colspan="2" align="center"><div align="center">
<object data="/.s/flash/slideshow.swf" width="500" height="375" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28">
<param name="allowFullScreen" value="true"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="movie" value="/.s/flash/slideshow.swf"><param name="quality" value="high">
<param name="flashvars" value="XMLPath=/photo/69-0-0-55">
<embed src="/.s/flash/slideshow.swf" flashvars="XMLPath=/photo/69-0-0-55" width="500" height="375" quality="high" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" name="data" menu="false" align="middle" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</object></div><br>


<hr></td></tr>
<tr><td width="50%" style="white-space: nowrap;"><!--<s5225>-->Фотографий в альбоме<!--</s>-->: <b>11</b></td><td align="right"><!--<s3015>-->Страницы<!--</s>-->: <span class="pagesBlockuz1"><b class="swchItemA"><span>1</span></b> </span></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><div id="myGrid" style="display:none;"><div style="position:fixed;width:100%;text-align:center;padding-top:250px;"><img alt="" src="http://s25.ucoz.net/img/ma/m/i3.gif" border="0" width="220" height="19"></div></div><script type="text/javascript">function spages(p,s){if (1){document.location.href='http'+'://barcaman.ru/photo/69-'+p+'-0-0-'+s+''; return;}try{document.getElementById('myGrid').style.cssText = 'position:absolute; z-index:8; top:0;left:0; display:normal; background: url(\'http://s25.ucoz.net/img/fr/g.gif\'); text-align:center; width:'+document.body.scrollWidth+'px; height:'+document.body.scrollHeight+'px;';}catch(e){}_uPostForm('',{url:'http'+'://barcaman.ru/photo/69-'+p+'-0-0-'+s+'-0-0-'+Math.floor(Math.random()*1e8)});}function ssorts(p){if (1){document.location.href='http'+'://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-'+p+''; return;}try{document.getElementById('myGrid').style.cssText = 'position:absolute; z-index:8; top:0;left:0; display:normal; background: url(\'http://s25.ucoz.net/img/fr/g.gif\'); text-align:center; width:'+document.body.scrollWidth+'px; height:'+document.body.scrollHeight+'px;';}catch(e){}_uPostForm('',{url:'http'+'://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-'+p+'-0-0-'+Math.floor(Math.random()*1e5)});}function sfltrs(p,f){var lnk = (f==1)?'http'+'://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-2-'+p+'-0':'http://barcaman.ru/photo/69-1-0-0-2-0-'+p;window.location.href=lnk;}</script><div id="allEntries"><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" width="100%"><tbody><tr><td class="phtTdMain"><div id="entryID858"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-858-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 1 | Размеры: 640x360, 31.0Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/840720091.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_32.v1322826920" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID857"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-857-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 29.1Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/314828467.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_24.v1322826846" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID856"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-856-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 24.8Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/645180600.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_23.v1322826720" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID855"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-855-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 38.1Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/393189503.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_18.v1322826637" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td></tr><tr><td class="phtTdMain"><div id="entryID854"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-854-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 2 | Размеры: 640x360, 35.4Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/283182439.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_16.v1322826547" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID853"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-853-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 26.5Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/96356860.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_13.v1322826463" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID852"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-852-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 28.0Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/306029267.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_10.v1322826335" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID851"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-851-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 28.3Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/750447586.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_06.v1322826228" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td></tr><tr><td class="phtTdMain"><div id="entryID850"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-850-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 1 | Размеры: 640x360, 30.1Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/756283841.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_04.v1322826000" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID849"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-849-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 24.0Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/619827706.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_03.v1322825865" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td><td class="phtTdMain"><div id="entryID848"><center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tbody> 
<tr> 
 <td width="17" background="/foto/3bd0bff61a01.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/290b6ff174f7.png" height="17"> 
 </td> 
 <td width="17" background="/foto/94af9881da39.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/326a55f011dc.png"> 
 </td> 
<td> <div class="newsBody">
<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('wndprv',' ',10,10,{popup:1,modal:1,waitimages:300000,autosizewidth:1,hideonresize:1,autosize:1,fadetype:1,align:'center',minh:100,minw:300,min:0,max:0,resize:1,footerh:40,onclose:function(){uSlideShowStop71(1);},footerc:'&nbsp;'},{url:'/photo/69-0-848-20'});return false;" "="" class="highslide" title="Просмотры: 0 | Размеры: 640x360, 33.2Kb"><img src="http://barcaman.ru/_ph/69/1/724828154.jpg" alt="2011-12-02_ENTRENO_02.v1322825726" height="85" width="150"></a> 
</div></td> 
<td width="17" background="/foto/a4e3e0816fe3.png"> 

 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td width="17" background="/foto/8cb928874182.png" height="17"> 
 </td> 
 <td background="/foto/8f85b050c329.png" height="17"> 
 </td> 

 <td width="17" background="/foto/ce48d6da8a98.png" height="17"> 
 </td> 
 </tr> 
 </tbody></table><br> 
</center></div></td></tr></tbody></table></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><span class="pagesBlockuz2"><b class="swchItemA1"><span>1-11</span></b> </span></td></tr>

</tbody></table>


<div id="middle">
<div id="container">
<div id="content">

<div class="advert"><img src="/template/images/banner.png"></div>
</div>
</div></div>


</div>
ნანახია: 402 | დაამატა: LEO13MESSI | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

| Copyright MyCorp © 2018 | |