სამშაბათი, 2018-11-13, 8:15 AM
მთავარი
რეგისტრაცია
შესვლა
უფრო მეტი ვიდრე საიტი!!!
მოგესალმები stumari | RSS
shenge
Photo Flipbook Slideshow Maker
Glitterfy.com - Photo Flipbooks
messi
Photo 
Flipbook Slideshow Maker
Glitterfy. com - Photo Flipbooks
Block title
saati
pppp
200
adjwghdxkj
Block content
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
200

 • 2018-11-13,8:15 AMstumari
  1. /*
    * jQuery Nivo Slider v2.5
    * http://nivo.dev7studios.com
    *
    * Copyright 2011, Gilbert Pellegrom
    * Free to use and abuse under the MIT license.
    * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
    * 
    * March 2010
    */
   
   (function($){var NivoSlider=function(element,options){var settings=$.extend({},$.fn.nivoSlider.defaults,options);var vars={currentSlide:0,currentImage:'',totalSlides:0,randAnim:'',running:false,paused:false,stop:false};var slider=$(element);slider.data('nivo:vars',vars);slider.css('position','relative');slider.addClass('nivoSlider');var kids=slider.children();kids.each(function(){var child=$(this);var link='';if(!child.is('img')){if(child.is('a')){child.addClass('nivo-imageLink');link=child;}
   child=child.find('img:first');}
   var childWidth=child.width();if(childWidth==0)childWidth=child.attr('width');var childHeight=child.height();if(childHeight==0)childHeight=child.attr('height');if(childWidth>slider.width()){slider.width(childWidth);}
   if(childHeight>slider.height()){slider.height(childHeight);}
   if(link!=''){link.css('display','none');}
   child.css('display','none');vars.totalSlides++;});if(settings.startSlide>0){if(settings.startSlide>=vars.totalSlides)settings.startSlide=vars.totalSlides-1;vars.currentSlide=settings.startSlide;}
   if($(kids[vars.currentSlide]).is('img')){vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]);}else{vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]).find('img:first');}
   if($(kids[vars.currentSlide]).is('a')){$(kids[vars.currentSlide]).css('display','block');}
   slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');slider.append($('<div class="nivo-caption"><p></p></div>').css({display:'none',opacity:settings.captionOpacity}));var processCaption=function(settings){var nivoCaption=$('.nivo-caption',slider);if(vars.currentImage.attr('title')!=''){var title=vars.currentImage.attr('title');if(title.substr(0,1)=='#')title=$(title).html();if(nivoCaption.css('display')=='block'){nivoCaption.find('p').fadeOut(settings.animSpeed,function(){$(this).html(title);$(this).fadeIn(settings.animSpeed);});}else{nivoCaption.find('p').html(title);}
   nivoCaption.fadeIn(settings.animSpeed);}else{nivoCaption.fadeOut(settings.animSpeed);}}
   processCaption(settings);var timer=0;if(!settings.manualAdvance&&kids.length>1){timer=setInterval(function(){nivoRun(slider,kids,settings,false);},settings.pauseTime);}
   if(settings.directionNav){slider.append('<div class="nivo-directionNav"><a class="nivo-prevNav">'+settings.prevText+'</a><a class="nivo-nextNav">'+settings.nextText+'</a></div>');if(settings.directionNavHide){$('.nivo-directionNav',slider).hide();slider.hover(function(){$('.nivo-directionNav',slider).show();},function(){$('.nivo-directionNav',slider).hide();});}
   $('a.nivo-prevNav',slider).live('click',function(){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';vars.currentSlide-=2;nivoRun(slider,kids,settings,'prev');});$('a.nivo-nextNav',slider).live('click',function(){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';nivoRun(slider,kids,settings,'next');});}
   if(settings.controlNav){var nivoControl=$('<div class="nivo-controlNav"></div>');slider.append(nivoControl);for(var i=0;i<kids.length;i++){if(settings.controlNavThumbs){var child=kids.eq(i);if(!child.is('img')){child=child.find('img:first');}
   if(settings.controlNavThumbsFromRel){nivoControl.append('<a class="nivo-control" rel="'+i+'"><img src="'+child.attr('rel')+'" alt="" /></a>');}else{nivoControl.append('<a class="nivo-control" rel="'+i+'"><img src="'+child.attr('src').replace(settings.controlNavThumbsSearch,settings.controlNavThumbsReplace)+'" alt="" /></a>');}}else{nivoControl.append('<a class="nivo-control" rel="'+i+'">'+(i+1)+'</a>');}}
   $('.nivo-controlNav a:eq('+vars.currentSlide+')',slider).addClass('active');$('.nivo-controlNav a',slider).live('click',function(){if(vars.running)return false;if($(this).hasClass('active'))return false;clearInterval(timer);timer='';slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');vars.currentSlide=$(this).attr('rel')-1;nivoRun(slider,kids,settings,'control');});}
   if(settings.keyboardNav){$(window).keypress(function(event){if(event.keyCode=='37'){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';vars.currentSlide-=2;nivoRun(slider,kids,settings,'prev');}
   if(event.keyCode=='39'){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';nivoRun(slider,kids,settings,'next');}});}
   if(settings.pauseOnHover){slider.hover(function(){vars.paused=true;clearInterval(timer);timer='';},function(){vars.paused=false;if(timer==''&&!settings.manualAdvance){timer=setInterval(function(){nivoRun(slider,kids,settings,false);},settings.pauseTime);}});}
   slider.bind('nivo:animFinished',function(){vars.running=false;$(kids).each(function(){if($(this).is('a')){$(this).css('display','none');}});if($(kids[vars.currentSlide]).is('a')){$(kids[vars.currentSlide]).css('display','block');}
   if(timer==''&&!vars.paused&&!settings.manualAdvance){timer=setInterval(function(){nivoRun(slider,kids,settings,false);},settings.pauseTime);}
   settings.afterChange.call(this);});var createSlices=function(slider,settings,vars){for(var i=0;i<settings.slices;i++){var sliceWidth=Math.round(slider.width()/settings.slices);if(i==settings.slices-1){slider.append($('<div class="nivo-slice"></div>').css({left:(sliceWidth*i)+'px',width:(slider.width()-(sliceWidth*i))+'px',height:'0px',opacity:'0',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((sliceWidth+(i*sliceWidth))-sliceWidth)+'px 0%'}));}else{slider.append($('<div class="nivo-slice"></div>').css({left:(sliceWidth*i)+'px',width:sliceWidth+'px',height:'0px',opacity:'0',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((sliceWidth+(i*sliceWidth))-sliceWidth)+'px 0%'}));}}}
   var createBoxes=function(slider,settings,vars){var boxWidth=Math.round(slider.width()/settings.boxCols);var boxHeight=Math.round(slider.height()/settings.boxRows);for(var rows=0;rows<settings.boxRows;rows++){for(var cols=0;cols<settings.boxCols;cols++){if(cols==settings.boxCols-1){slider.append($('<div class="nivo-box"></div>').css({opacity:0,left:(boxWidth*cols)+'px',top:(boxHeight*rows)+'px',width:(slider.width()-(boxWidth*cols))+'px',height:boxHeight+'px',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((boxWidth+(cols*boxWidth))-boxWidth)+'px -'+((boxHeight+(rows*boxHeight))-boxHeight)+'px'}));}else{slider.append($('<div class="nivo-box"></div>').css({opacity:0,left:(boxWidth*cols)+'px',top:(boxHeight*rows)+'px',width:boxWidth+'px',height:boxHeight+'px',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((boxWidth+(cols*boxWidth))-boxWidth)+'px -'+((boxHeight+(rows*boxHeight))-boxHeight)+'px'}));}}}}
   var nivoRun=function(slider,kids,settings,nudge){var vars=slider.data('nivo:vars');if(vars&&(vars.currentSlide==vars.totalSlides-1)){settings.lastSlide.call(this);}
   if((!vars||vars.stop)&&!nudge)return false;settings.beforeChange.call(this);if(!nudge){slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');}else{if(nudge=='prev'){slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');}
   if(nudge=='next'){slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');}}
   vars.currentSlide++;if(vars.currentSlide==vars.totalSlides){vars.currentSlide=0;settings.slideshowEnd.call(this);}
   if(vars.currentSlide<0)vars.currentSlide=(vars.totalSlides-1);if($(kids[vars.currentSlide]).is('img')){vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]);}else{vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]).find('img:first');}
   if(settings.controlNav){$('.nivo-controlNav a',slider).removeClass('active');$('.nivo-controlNav a:eq('+vars.currentSlide+')',slider).addClass('active');}
   processCaption(settings);$('.nivo-slice',slider).remove();$('.nivo-box',slider).remove();if(settings.effect=='random'){var anims=new Array('sliceDownRight','sliceDownLeft','sliceUpRight','sliceUpLeft','sliceUpDown','sliceUpDownLeft','fold','fade','boxRandom','boxRain','boxRainReverse');vars.randAnim=anims[Math.floor(Math.random()*(anims.length+1))];if(vars.randAnim==undefined)vars.randAnim='fade';}
   if(settings.effect.indexOf(',')!=-1){var anims=settings.effect.split(',');vars.randAnim=anims[Math.floor(Math.random()*(anims.length))];if(vars.randAnim==undefined)vars.randAnim='fade';}
   vars.running=true;if(settings.effect=='sliceDown'||settings.effect=='sliceDownRight'||vars.randAnim=='sliceDownRight'||settings.effect=='sliceDownLeft'||vars.randAnim=='sliceDownLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;var slices=$('.nivo-slice',slider);if(settings.effect=='sliceDownLeft'||vars.randAnim=='sliceDownLeft')slices=$('.nivo-slice',slider)._reverse();slices.each(function(){var slice=$(this);slice.css({'top':'0px'});if(i==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
   timeBuff+=50;i++;});}
   else if(settings.effect=='sliceUp'||settings.effect=='sliceUpRight'||vars.randAnim=='sliceUpRight'||settings.effect=='sliceUpLeft'||vars.randAnim=='sliceUpLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;var slices=$('.nivo-slice',slider);if(settings.effect=='sliceUpLeft'||vars.randAnim=='sliceUpLeft')slices=$('.nivo-slice',slider)._reverse();slices.each(function(){var slice=$(this);slice.css({'bottom':'0px'});if(i==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
   timeBuff+=50;i++;});}
   else if(settings.effect=='sliceUpDown'||settings.effect=='sliceUpDownRight'||vars.randAnim=='sliceUpDown'||settings.effect=='sliceUpDownLeft'||vars.randAnim=='sliceUpDownLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;var v=0;var slices=$('.nivo-slice',slider);if(settings.effect=='sliceUpDownLeft'||vars.randAnim=='sliceUpDownLeft')slices=$('.nivo-slice',slider)._reverse();slices.each(function(){var slice=$(this);if(i==0){slice.css('top','0px');i++;}else{slice.css('bottom','0px');i=0;}
   if(v==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
   timeBuff+=50;v++;});}
   else if(settings.effect=='fold'||vars.randAnim=='fold'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;$('.nivo-slice',slider).each(function(){var slice=$(this);var origWidth=slice.width();slice.css({top:'0px',height:'100%',width:'0px'});if(i==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({width:origWidth,opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({width:origWidth,opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
   timeBuff+=50;i++;});}
   else if(settings.effect=='fade'||vars.randAnim=='fade'){createSlices(slider,settings,vars);var firstSlice=$('.nivo-slice:first',slider);firstSlice.css({'height':'100%','width':slider.width()+'px'});firstSlice.animate({opacity:'1.0'},(settings.animSpeed*2),'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});}
   else if(settings.effect=='slideInRight'||vars.randAnim=='slideInRight'){createSlices(slider,settings,vars);var firstSlice=$('.nivo-slice:first',slider);firstSlice.css({'height':'100%','width':'0px','opacity':'1'});firstSlice.animate({width:slider.width()+'px'},(settings.animSpeed*2),'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});}
   else if(settings.effect=='slideInLeft'||vars.randAnim=='slideInLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var firstSlice=$('.nivo-slice:first',slider);firstSlice.css({'height':'100%','width':'0px','opacity':'1','left':'','right':'0px'});firstSlice.animate({width:slider.width()+'px'},(settings.animSpeed*2),'',function(){firstSlice.css({'left':'0px','right':''});slider.trigger('nivo:animFinished');});}
   else if(settings.effect=='boxRandom'||vars.randAnim=='boxRandom'){createBoxes(slider,settings,vars);var totalBoxes=settings.boxCols*settings.boxRows;var i=0;var timeBuff=0;var boxes=shuffle($('.nivo-box',slider));boxes.each(function(){var box=$(this);if(i==totalBoxes-1){setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
   timeBuff+=20;i++;});}
   else if(settings.effect=='boxRain'||vars.randAnim=='boxRain'||settings.effect=='boxRainReverse'||vars.randAnim=='boxRainReverse'){createBoxes(slider,settings,vars);var totalBoxes=settings.boxCols*settings.boxRows;var i=0;var timeBuff=0;var rowIndex=0;var colIndex=0;var box2Darr=new Array();box2Darr[rowIndex]=new Array();var boxes=$('.nivo-box',slider);if(settings.effect=='boxRainReverse'||vars.randAnim=='boxRainReverse'){boxes=$('.nivo-box',slider)._reverse();}
   boxes.each(function(){box2Darr[rowIndex][colIndex]=$(this);colIndex++;if(colIndex==settings.boxCols){rowIndex++;colIndex=0;box2Darr[rowIndex]=new Array();}});for(var cols=0;cols<(settings.boxCols*2);cols++){var prevCol=cols;for(var rows=0;rows<settings.boxRows;rows++){if(prevCol>=0&&prevCol<settings.boxCols){(function(row,col,time,i,totalBoxes){var box=$(box2Darr[row][col]);if(i==totalBoxes-1){setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed/1.3,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+time));}else{setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed/1.3);},(100+time));}})(rows,prevCol,timeBuff,i,totalBoxes);i++;}
   prevCol--;}
   timeBuff+=100;}}}
   var shuffle=function(arr){for(var j,x,i=arr.length;i;j=parseInt(Math.random()*i),x=arr[--i],arr[i]=arr[j],arr[j]=x);return arr;}
   var trace=function(msg){if(this.console&&typeof console.log!="undefined")
   console.log(msg);}
   this.stop=function(){if(!$(element).data('nivo:vars').stop){$(element).data('nivo:vars').stop=true;trace('Stop Slider');}}
   this.start=function(){if($(element).data('nivo:vars').stop){$(element).data('nivo:vars').stop=false;trace('Start Slider');}}
   settings.afterLoad.call(this);return this;};$.fn.nivoSlider=function(options){return this.each(function(key,value){var element=$(this);if(element.data('nivoslider'))return element.data('nivoslider');var nivoslider=new NivoSlider(this,options);element.data('nivoslider',nivoslider);});};$.fn.nivoSlider.defaults={effect:'random',slices:15,boxCols:8,boxRows:4,animSpeed:500,pauseTime:3000,startSlide:0,directionNav:true,directionNavHide:true,controlNav:true,controlNavThumbs:false,controlNavThumbsFromRel:false,controlNavThumbsSearch:'.jpg',controlNavThumbsReplace:'_thumb.jpg',keyboardNav:true,pauseOnHover:true,manualAdvance:false,captionOpacity:0.8,prevText:'Prev',nextText:'Next',beforeChange:function(){},afterChange:function(){},slideshowEnd:function(){},lastSlide:function(){},afterLoad:function(){}};$.fn._reverse=[].reverse;})(jQuery);
მთავარი » 2011 » დეკემბერი » 3 » sevc
12:48 PM
sevc
 1. /*
   * jQuery Nivo Slider v2.5
   * http://nivo.dev7studios.com
   *
   * Copyright 2011, Gilbert Pellegrom
   * Free to use and abuse under the MIT license.
   * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
   * 
   * March 2010
   */
  
  (function($){var NivoSlider=function(element,options){var settings=$.extend({},$.fn.nivoSlider.defaults,options);var vars={currentSlide:0,currentImage:'',totalSlides:0,randAnim:'',running:false,paused:false,stop:false};var slider=$(element);slider.data('nivo:vars',vars);slider.css('position','relative');slider.addClass('nivoSlider');var kids=slider.children();kids.each(function(){var child=$(this);var link='';if(!child.is('img')){if(child.is('a')){child.addClass('nivo-imageLink');link=child;}
  child=child.find('img:first');}
  var childWidth=child.width();if(childWidth==0)childWidth=child.attr('width');var childHeight=child.height();if(childHeight==0)childHeight=child.attr('height');if(childWidth>slider.width()){slider.width(childWidth);}
  if(childHeight>slider.height()){slider.height(childHeight);}
  if(link!=''){link.css('display','none');}
  child.css('display','none');vars.totalSlides++;});if(settings.startSlide>0){if(settings.startSlide>=vars.totalSlides)settings.startSlide=vars.totalSlides-1;vars.currentSlide=settings.startSlide;}
  if($(kids[vars.currentSlide]).is('img')){vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]);}else{vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]).find('img:first');}
  if($(kids[vars.currentSlide]).is('a')){$(kids[vars.currentSlide]).css('display','block');}
  slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');slider.append($('<div class="nivo-caption"><p></p></div>').css({display:'none',opacity:settings.captionOpacity}));var processCaption=function(settings){var nivoCaption=$('.nivo-caption',slider);if(vars.currentImage.attr('title')!=''){var title=vars.currentImage.attr('title');if(title.substr(0,1)=='#')title=$(title).html();if(nivoCaption.css('display')=='block'){nivoCaption.find('p').fadeOut(settings.animSpeed,function(){$(this).html(title);$(this).fadeIn(settings.animSpeed);});}else{nivoCaption.find('p').html(title);}
  nivoCaption.fadeIn(settings.animSpeed);}else{nivoCaption.fadeOut(settings.animSpeed);}}
  processCaption(settings);var timer=0;if(!settings.manualAdvance&&kids.length>1){timer=setInterval(function(){nivoRun(slider,kids,settings,false);},settings.pauseTime);}
  if(settings.directionNav){slider.append('<div class="nivo-directionNav"><a class="nivo-prevNav">'+settings.prevText+'</a><a class="nivo-nextNav">'+settings.nextText+'</a></div>');if(settings.directionNavHide){$('.nivo-directionNav',slider).hide();slider.hover(function(){$('.nivo-directionNav',slider).show();},function(){$('.nivo-directionNav',slider).hide();});}
  $('a.nivo-prevNav',slider).live('click',function(){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';vars.currentSlide-=2;nivoRun(slider,kids,settings,'prev');});$('a.nivo-nextNav',slider).live('click',function(){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';nivoRun(slider,kids,settings,'next');});}
  if(settings.controlNav){var nivoControl=$('<div class="nivo-controlNav"></div>');slider.append(nivoControl);for(var i=0;i<kids.length;i++){if(settings.controlNavThumbs){var child=kids.eq(i);if(!child.is('img')){child=child.find('img:first');}
  if(settings.controlNavThumbsFromRel){nivoControl.append('<a class="nivo-control" rel="'+i+'"><img src="'+child.attr('rel')+'" alt="" /></a>');}else{nivoControl.append('<a class="nivo-control" rel="'+i+'"><img src="'+child.attr('src').replace(settings.controlNavThumbsSearch,settings.controlNavThumbsReplace)+'" alt="" /></a>');}}else{nivoControl.append('<a class="nivo-control" rel="'+i+'">'+(i+1)+'</a>');}}
  $('.nivo-controlNav a:eq('+vars.currentSlide+')',slider).addClass('active');$('.nivo-controlNav a',slider).live('click',function(){if(vars.running)return false;if($(this).hasClass('active'))return false;clearInterval(timer);timer='';slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');vars.currentSlide=$(this).attr('rel')-1;nivoRun(slider,kids,settings,'control');});}
  if(settings.keyboardNav){$(window).keypress(function(event){if(event.keyCode=='37'){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';vars.currentSlide-=2;nivoRun(slider,kids,settings,'prev');}
  if(event.keyCode=='39'){if(vars.running)return false;clearInterval(timer);timer='';nivoRun(slider,kids,settings,'next');}});}
  if(settings.pauseOnHover){slider.hover(function(){vars.paused=true;clearInterval(timer);timer='';},function(){vars.paused=false;if(timer==''&&!settings.manualAdvance){timer=setInterval(function(){nivoRun(slider,kids,settings,false);},settings.pauseTime);}});}
  slider.bind('nivo:animFinished',function(){vars.running=false;$(kids).each(function(){if($(this).is('a')){$(this).css('display','none');}});if($(kids[vars.currentSlide]).is('a')){$(kids[vars.currentSlide]).css('display','block');}
  if(timer==''&&!vars.paused&&!settings.manualAdvance){timer=setInterval(function(){nivoRun(slider,kids,settings,false);},settings.pauseTime);}
  settings.afterChange.call(this);});var createSlices=function(slider,settings,vars){for(var i=0;i<settings.slices;i++){var sliceWidth=Math.round(slider.width()/settings.slices);if(i==settings.slices-1){slider.append($('<div class="nivo-slice"></div>').css({left:(sliceWidth*i)+'px',width:(slider.width()-(sliceWidth*i))+'px',height:'0px',opacity:'0',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((sliceWidth+(i*sliceWidth))-sliceWidth)+'px 0%'}));}else{slider.append($('<div class="nivo-slice"></div>').css({left:(sliceWidth*i)+'px',width:sliceWidth+'px',height:'0px',opacity:'0',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((sliceWidth+(i*sliceWidth))-sliceWidth)+'px 0%'}));}}}
  var createBoxes=function(slider,settings,vars){var boxWidth=Math.round(slider.width()/settings.boxCols);var boxHeight=Math.round(slider.height()/settings.boxRows);for(var rows=0;rows<settings.boxRows;rows++){for(var cols=0;cols<settings.boxCols;cols++){if(cols==settings.boxCols-1){slider.append($('<div class="nivo-box"></div>').css({opacity:0,left:(boxWidth*cols)+'px',top:(boxHeight*rows)+'px',width:(slider.width()-(boxWidth*cols))+'px',height:boxHeight+'px',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((boxWidth+(cols*boxWidth))-boxWidth)+'px -'+((boxHeight+(rows*boxHeight))-boxHeight)+'px'}));}else{slider.append($('<div class="nivo-box"></div>').css({opacity:0,left:(boxWidth*cols)+'px',top:(boxHeight*rows)+'px',width:boxWidth+'px',height:boxHeight+'px',background:'url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat -'+((boxWidth+(cols*boxWidth))-boxWidth)+'px -'+((boxHeight+(rows*boxHeight))-boxHeight)+'px'}));}}}}
  var nivoRun=function(slider,kids,settings,nudge){var vars=slider.data('nivo:vars');if(vars&&(vars.currentSlide==vars.totalSlides-1)){settings.lastSlide.call(this);}
  if((!vars||vars.stop)&&!nudge)return false;settings.beforeChange.call(this);if(!nudge){slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');}else{if(nudge=='prev'){slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');}
  if(nudge=='next'){slider.css('background','url("'+vars.currentImage.attr('src')+'") no-repeat');}}
  vars.currentSlide++;if(vars.currentSlide==vars.totalSlides){vars.currentSlide=0;settings.slideshowEnd.call(this);}
  if(vars.currentSlide<0)vars.currentSlide=(vars.totalSlides-1);if($(kids[vars.currentSlide]).is('img')){vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]);}else{vars.currentImage=$(kids[vars.currentSlide]).find('img:first');}
  if(settings.controlNav){$('.nivo-controlNav a',slider).removeClass('active');$('.nivo-controlNav a:eq('+vars.currentSlide+')',slider).addClass('active');}
  processCaption(settings);$('.nivo-slice',slider).remove();$('.nivo-box',slider).remove();if(settings.effect=='random'){var anims=new Array('sliceDownRight','sliceDownLeft','sliceUpRight','sliceUpLeft','sliceUpDown','sliceUpDownLeft','fold','fade','boxRandom','boxRain','boxRainReverse');vars.randAnim=anims[Math.floor(Math.random()*(anims.length+1))];if(vars.randAnim==undefined)vars.randAnim='fade';}
  if(settings.effect.indexOf(',')!=-1){var anims=settings.effect.split(',');vars.randAnim=anims[Math.floor(Math.random()*(anims.length))];if(vars.randAnim==undefined)vars.randAnim='fade';}
  vars.running=true;if(settings.effect=='sliceDown'||settings.effect=='sliceDownRight'||vars.randAnim=='sliceDownRight'||settings.effect=='sliceDownLeft'||vars.randAnim=='sliceDownLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;var slices=$('.nivo-slice',slider);if(settings.effect=='sliceDownLeft'||vars.randAnim=='sliceDownLeft')slices=$('.nivo-slice',slider)._reverse();slices.each(function(){var slice=$(this);slice.css({'top':'0px'});if(i==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
  timeBuff+=50;i++;});}
  else if(settings.effect=='sliceUp'||settings.effect=='sliceUpRight'||vars.randAnim=='sliceUpRight'||settings.effect=='sliceUpLeft'||vars.randAnim=='sliceUpLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;var slices=$('.nivo-slice',slider);if(settings.effect=='sliceUpLeft'||vars.randAnim=='sliceUpLeft')slices=$('.nivo-slice',slider)._reverse();slices.each(function(){var slice=$(this);slice.css({'bottom':'0px'});if(i==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
  timeBuff+=50;i++;});}
  else if(settings.effect=='sliceUpDown'||settings.effect=='sliceUpDownRight'||vars.randAnim=='sliceUpDown'||settings.effect=='sliceUpDownLeft'||vars.randAnim=='sliceUpDownLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;var v=0;var slices=$('.nivo-slice',slider);if(settings.effect=='sliceUpDownLeft'||vars.randAnim=='sliceUpDownLeft')slices=$('.nivo-slice',slider)._reverse();slices.each(function(){var slice=$(this);if(i==0){slice.css('top','0px');i++;}else{slice.css('bottom','0px');i=0;}
  if(v==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({height:'100%',opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
  timeBuff+=50;v++;});}
  else if(settings.effect=='fold'||vars.randAnim=='fold'){createSlices(slider,settings,vars);var timeBuff=0;var i=0;$('.nivo-slice',slider).each(function(){var slice=$(this);var origWidth=slice.width();slice.css({top:'0px',height:'100%',width:'0px'});if(i==settings.slices-1){setTimeout(function(){slice.animate({width:origWidth,opacity:'1.0'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){slice.animate({width:origWidth,opacity:'1.0'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
  timeBuff+=50;i++;});}
  else if(settings.effect=='fade'||vars.randAnim=='fade'){createSlices(slider,settings,vars);var firstSlice=$('.nivo-slice:first',slider);firstSlice.css({'height':'100%','width':slider.width()+'px'});firstSlice.animate({opacity:'1.0'},(settings.animSpeed*2),'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});}
  else if(settings.effect=='slideInRight'||vars.randAnim=='slideInRight'){createSlices(slider,settings,vars);var firstSlice=$('.nivo-slice:first',slider);firstSlice.css({'height':'100%','width':'0px','opacity':'1'});firstSlice.animate({width:slider.width()+'px'},(settings.animSpeed*2),'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});}
  else if(settings.effect=='slideInLeft'||vars.randAnim=='slideInLeft'){createSlices(slider,settings,vars);var firstSlice=$('.nivo-slice:first',slider);firstSlice.css({'height':'100%','width':'0px','opacity':'1','left':'','right':'0px'});firstSlice.animate({width:slider.width()+'px'},(settings.animSpeed*2),'',function(){firstSlice.css({'left':'0px','right':''});slider.trigger('nivo:animFinished');});}
  else if(settings.effect=='boxRandom'||vars.randAnim=='boxRandom'){createBoxes(slider,settings,vars);var totalBoxes=settings.boxCols*settings.boxRows;var i=0;var timeBuff=0;var boxes=shuffle($('.nivo-box',slider));boxes.each(function(){var box=$(this);if(i==totalBoxes-1){setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+timeBuff));}else{setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed);},(100+timeBuff));}
  timeBuff+=20;i++;});}
  else if(settings.effect=='boxRain'||vars.randAnim=='boxRain'||settings.effect=='boxRainReverse'||vars.randAnim=='boxRainReverse'){createBoxes(slider,settings,vars);var totalBoxes=settings.boxCols*settings.boxRows;var i=0;var timeBuff=0;var rowIndex=0;var colIndex=0;var box2Darr=new Array();box2Darr[rowIndex]=new Array();var boxes=$('.nivo-box',slider);if(settings.effect=='boxRainReverse'||vars.randAnim=='boxRainReverse'){boxes=$('.nivo-box',slider)._reverse();}
  boxes.each(function(){box2Darr[rowIndex][colIndex]=$(this);colIndex++;if(colIndex==settings.boxCols){rowIndex++;colIndex=0;box2Darr[rowIndex]=new Array();}});for(var cols=0;cols<(settings.boxCols*2);cols++){var prevCol=cols;for(var rows=0;rows<settings.boxRows;rows++){if(prevCol>=0&&prevCol<settings.boxCols){(function(row,col,time,i,totalBoxes){var box=$(box2Darr[row][col]);if(i==totalBoxes-1){setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed/1.3,'',function(){slider.trigger('nivo:animFinished');});},(100+time));}else{setTimeout(function(){box.animate({opacity:'1'},settings.animSpeed/1.3);},(100+time));}})(rows,prevCol,timeBuff,i,totalBoxes);i++;}
  prevCol--;}
  timeBuff+=100;}}}
  var shuffle=function(arr){for(var j,x,i=arr.length;i;j=parseInt(Math.random()*i),x=arr[--i],arr[i]=arr[j],arr[j]=x);return arr;}
  var trace=function(msg){if(this.console&&typeof console.log!="undefined")
  console.log(msg);}
  this.stop=function(){if(!$(element).data('nivo:vars').stop){$(element).data('nivo:vars').stop=true;trace('Stop Slider');}}
  this.start=function(){if($(element).data('nivo:vars').stop){$(element).data('nivo:vars').stop=false;trace('Start Slider');}}
  settings.afterLoad.call(this);return this;};$.fn.nivoSlider=function(options){return this.each(function(key,value){var element=$(this);if(element.data('nivoslider'))return element.data('nivoslider');var nivoslider=new NivoSlider(this,options);element.data('nivoslider',nivoslider);});};$.fn.nivoSlider.defaults={effect:'random',slices:15,boxCols:8,boxRows:4,animSpeed:500,pauseTime:3000,startSlide:0,directionNav:true,directionNavHide:true,controlNav:true,controlNavThumbs:false,controlNavThumbsFromRel:false,controlNavThumbsSearch:'.jpg',controlNavThumbsReplace:'_thumb.jpg',keyboardNav:true,pauseOnHover:true,manualAdvance:false,captionOpacity:0.8,prevText:'Prev',nextText:'Next',beforeChange:function(){},afterChange:function(){},slideshowEnd:function(){},lastSlide:function(){},afterLoad:function(){}};$.fn._reverse=[].reverse;})(jQuery);
ნანახია: 567 | დაამატა: LEO13MESSI | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

| Copyright MyCorp © 2018 | |